DX KOREA 2018年南韓防務展覽:南韓LIG Nex1防務公司展出LEXO下肢外骨骼動力裝置系統

時間: 2018年9月12~16日.

地點: 南韓京畿道城南市(Seongnam).

南韓LIG Nex1防務公司自2010年開始進行LEXO下肢外骨骼動力裝置系統研發作業,以增強士兵在各種地形可最大化操作能力,包括液壓動力單元,感應器處理和控制單元等技術開發

未來將可運用在軍事用途,康復醫學,礦業和農業上.

LEXO下肢外骨骼動力裝置系統.

DX Korea 2018 LIG Nex1 LEXO Lower Extremity Exoskeleton for Soldiers 1

LEXO 2.0版本設計.

DX Korea 2018 LIG Nex1 LEXO Lower Extremity Exoskeleton for Soldiers 2

arrow
arrow
    全站熱搜

    天平阿棟 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()